Johan Lindgren

Johan Lindgren
Kunder, personal,
kvalité, produktion.
Tfn direkt: 0910-77 08 52
johan (snabel-a) pulverline.se

Magnus Bourwall

Magnus Bourwall
Planering, kvalité, utleverans.
Tfn direkt: 0910-77 08 54
bourwall (snabel-a) pulverline.se

Johan Lindberg

Nicklas Karlsson
Planering, inkommande och produktion.
Tfn direkt: 0910-77 08 55
nicklas (snabel-a) pulverline.se

Rickard Marklund

Rickard Marklund
Godshantering och utleverans.
Tfn direkt: 0910-77 08 53
rickard (snabel-a) pulverline.se

Magnus Johansson

Magnus Johansson
Godshantering
Stämningshöjare

Sören Pettersson

Sören Pettersson
Johanssons syndabock
(stackarn)
och godshantering

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg
Lackering och drift
tiaz (snabel-a) pulverline.se

Nicklas Karlsson

Lindberg (Johan)
Tvätt & kem
lindberg (snabel-a) pulverline.se

Oliver Eriksson

Oliver Eriksson
Lackering och godshantering

Herbert Lindgren

Herbert Lindgren
Ägare och pensionär,
arbetar när lusten faller på.